Toplum

Gün :29 Nisan 2019

ilişkisel şema dediğin…

VERİ KİTABI 5: İLİŞKİSEL ŞEMA DEDİĞİN BİR BAKIŞ AÇISI Ama ne güzel bir bakış açısı! Ne kadar yararlı bir veri şeması! Uzmanlığımın uzunca bir dönemi neredeyse sadece ilişkisel veri tabanları üzerine, bu bakış açısında geçti. İnceleyelim. Bir taşla iki kuş, hem şema örneği hem veritabanı giriş. İlişkisel veritabanları nesneler ve ilişkileri üzerine kurguludur. Temel yapısı […]

Read More