Toplum

Yazar: Ali Tarım

Merhaba. Bilim, Teknoloji ve Toplum alanıyla ilgileniyorum. Yazmanın kendimi en iyi ifade biçimim olduğunu düşünüyorum hatta türkçe yazı diline ulaşma konusunda benim için bir araçtır. İnovatif Organizasyonlar üzerine düşünüyorum; kavramsal ve karşılaştırmalı interdisipliner bilim, teknoloji ve toplum araştırmaları yapıyorum. 'Orada' ne olduğu oldum olası merak ettiğim bir konu. 'Orası' benim için sadece bir mekan, zaman veya düş değil ayrıca insanın geçmişini ve şu anki durumunu izleyebileceğim bir dikiz aynası özelliği taşıyor. Yazdığım bir çok konuyu orasıyla irtibatımız, mesafemiz ve mücadelemizle ilgili olarak kaleme alıyorum. Oralarda bir yerde görüşmek üzere.

MODEL UNITED NATIONS (MUN) SİMÜLASYONUNA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: MODEL GLOBAL ACTORS (MoGA)

İÇİNDEKİLER 1-MUN 1.1-MUN NEDİR? 1.2-MUN’DA SÜREÇ NASIL İŞLER? 1.2.1-MUN’daki Pozisyonlar 1.2.1-Position Paper Nedir ve Nasıl Yazılır? 1.3-İŞLEYİŞ 2-MUN SİSTEMİNİN ELEŞTİRİSİ 3-MoGA (MODEL GLOBAL ACTORS) 3.1-ORTAYA ÇIKIŞI 3.2-MoGA NEDİR? 1-MUN 1.1-MUN NEDİR? Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN) eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. […]

Read More

Bugünün Başlangıcı Üzerine: Dünyanın İlk Modern Bilim Politikası

Giriş Bilim Politikaları bağlamında savaşa ve savunmaya değil, hayata ve ekonomiye yönelik ilk bilim politikası hazırlık süreci; dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’in Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi Direktörü Vannaver Bush’a talebiyle başlamış ve Vannevar Bush’un hazırladığı raporla beraber kurulan kurumlar ve yapılan yasal düzenlemelerle devam etmiştir. Bu makalenin önemi bu mektupları Türkçeye çevirerek ilk […]

Read More

GİRİŞİM VE KARİYER YURDU: Yarının Türkiye’sine Bungee Jumping

Özet Günümüzde ülkemizde kariyer ve girişim konusu yenilik ekonomisi ve artan işsizlikle birlikte ön plana çıkmaktadır. Kariyer ve girişim konusunda yönlendirme noktasında birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır fakat yurt bu kurum ve kuruluşlar arasında görülmemektedir. Hâlbuki yurtların kariyer ve girişim olanakları bazında diğer kurum ve kuruluşlardan, bireysel ve toplu kullanım alanlarından katbekat daha avantajlı ve […]

Read More

TEKNOLOJİ DEMOKRAT MIDIR?: YENİ TEKNOLOJİLERİN POLİTİK EĞİLİMLERİ

ÖZET Çalışmada yeni teknolojilerin politik eğilimleri irdelenecek olup teamül haline gelmiş teknolojinin bireysel, demokrat, liberal, çoğulcu, pragmatist ağırlıklı yorumları yapısöküme davet edilecektir. Günümüzde özellikle Çin’in teknoloji alanındaki atılımlarının tepkisiyle Amerika’daki teknolojik determinizm ve indirgemeciliğin çehre değiştirmesi gündemdedir. Bu sebeple bu makale Amerikan hegemonyası etkisinde yeni teknolojilerin yukarıdaki kavramlara topyekün istiflenmesinin sorgusunu içermektedir. Bu alanda alışılagelmiş […]

Read More

TEKNOKAFE: HALKIN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Bu makalede değer yaratma sürecinin halka yayılması için kafe, girişimcilik eğitimi, ar-ge, kuluçka merkezi, hızlandırma kampının dâhil olduğu Teknokafe adında sosyal girişimcilik kategorisinde değerlendirilebilecek bir model geliştirilmek istenmiştir.

Read More

? ÜNİVERSİTESİ

Özet             Günümüzde bilim ile teknik iç içe geçmiş durumdadır ve artık ürün üretmek için sadece devletin talimatlarına, şirketlerin faydasına ve sivillerin çıkarına değil; üniversitenin bilgi üretimine ve evrensel değerlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat günümüz üniversiteleri güç ve kâr baskısıyla bilginin daha faydalı hale gelmesini kısıtlamaktadır. Bu sebeple yeni bir üniversite modeli sunulmuştur. Bu modelde […]

Read More