Toplum

Cengizhan Eşkin

Kimim?

Mantıkta rasyonalist, toplumda hümanist, kültür sanatta post modernist bir endüstri mühendisi.

Ne yaparım?

Albaraka’da ürün geliştirir, yönetirim. Pazarlama, marka, kanal yönetimi, dijital dönüşüm, ödeme sistemleri ve şeylerin interneti konularına ilgi duyarım.
linkedin.com/in/eskinc

Ne yaşarım?

Sinema, çizgi roman, futbol ve seyahat konularında tüketmekten, yazmaktan, paylaşmaktan hoşlanırım.
twitter.com/eskince

Cengizhan Eşkin’in Yazıları