Toplum

GİRİŞİM VE KARİYER YURDU: Yarının Türkiye’sine Bungee Jumping

Özet

Günümüzde ülkemizde kariyer ve girişim konusu yenilik ekonomisi ve artan işsizlikle birlikte ön plana çıkmaktadır. Kariyer ve girişim konusunda yönlendirme noktasında birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır fakat yurt bu kurum ve kuruluşlar arasında görülmemektedir. Hâlbuki yurtların kariyer ve girişim olanakları bazında diğer kurum ve kuruluşlardan, bireysel ve toplu kullanım alanlarından katbekat daha avantajlı ve verimli olduğu araştırmalarımız ve uygulamalarımız neticesinde gözlemlenmiştir. Ülkemizin öğrenmenin bir hedefe ve ürüne dönüştüğü bu süreci yurtlarda çok daha az maliyet, zorluk ve başarıyla değerlendirmesi yurtların ülkemizin ekonomik katalizörü olması adına çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu makalede bir sene boyunca uygulaması yapılmış ve gözlemlenmiş sürece yurt biriminde neden ve nasıl gelindiği, neden yurdun girişim ve kariyer yolculuğu için en avantajlı fiziki ve sosyal yapı olduğuna ve neden ülkemiz için bir ihtiyaç olduğuna değinilecektir. Bu makaleyle bu sistem önerisi uygulanmış ve başarıya ulaşmış bir şekilde istifadeye sunulmaktadır. Değişmesi gereken iki şey bulunmaktadır: yurtlara bakış açısı ve yurtlardaki dinamizmin farkında olmayış. Bu makale, bu bakış açılarını değiştirmek ve Girişim ve Kariyer Yurdu sisteminin yurtlar nezdinde yayılmasına öncülük etmek için yazılmıştır.

GİRİŞ

Ahmet Hamdi Tanpınar Milli Eğitim Müfettişliği yaptığı sıralarda mı söyledi bilemiyorum ama eğitimin gençler için geçiş döneminde alacakları önemli kararları ertelemesini sağlayan bir işlevi olduğunu ifade eder. Bu problem, misyon ve vizyon barındırmayan üniversite hayatında birçok öğrencinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir. Öğrenci teorinin yanına pratiği, eğitimin yanına tecrübeyi, gerçeğin yanına hayali eklemeden üniversite hayatını sonlandırır ve o zaman içerisinde cevabı ertelenerek büyük bir sorun haline gelmiş soruyla karşılaşır: Ne yapacağım ben şimdi?

Girişimcilikte ve iş dünyasında ağırlıklı olarak her bireyin özgün ve çözülmesi yararlı bir sorunun peşine düşmesi gerektiği ve bu sorunu belli mesleklerde cevaplayarak insanlığa fayda sağlaması düşünülürken böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Genç işsizliğinin artışı, sönük girişimci ruh,  garanticilik ve korumacılık, güncel gelişmeleri takip edememe-uyarlayamama-üretememe sürecine muhakkak Türkiye’deki herkesin mütevazı birer katkısı olmuştur.

Tabi bu sıkıntıyı süslü bir şekilde dile getirmek çok kolay çünkü eleştiri, mizah, tekrarlanarak kalıplaşmış deyimler ve havalı lafların ardı arkası kesilmiyor. ‘Harvard vardı da biz mi okumadık?’ diyeninden ‘Attım kafaya, hallettim’ diyenine kadar birçok takip edilesi yönü de var. Önemli olan temellendirdiğimiz sorunlar ve sorunlarla ilgili sorduğumuz sorularla tatmin olmayıp cüretkâr cevaplar arayabilmek. Ben de bu sorunu gördüm: Soruyu sordum ve en iyi şekilde uygulayıcı olarak cevabını vermeye çalıştım. Acaba dedim: Eğitimin önemli kararlarımızı geciktirmemesi için öğrencilik hayatında teorinin yanına pratiği, eğitimin yanına tecrübeyi, gerçeğin yanına hayali yurtlarda koyabilir miyiz? Böylece endişe, belirsizlik ve kaosa değil; başarıya, daha iyi-güzel-faydalıya, mutluluğa kep atabilir miyiz? Bu cevaplamaya değer bir soruydu ve cevapladım. Denendi ve işe yarıyor.

1-NEDEN YURT?

Sizinle şimdi bireysel ve toplu kullanım alanlarına bir yolculuk yapalım. Bireysel yaşam alanları ev, rezidans, site vs. bireyin küçük bir birim olarak yaşamına odaklanan yerlerdir. Toplu kullanım alanları belli bir amaç için bireylerin kurumlarla bir araya geldiği yerlerdir. Bunlar: otel, yurt, avm, okul hatta toplu ulaşım araçları, cafe, cami, üniversite… Liste uzun. Bireysel yaşam alanlarına baktığımız zaman ağırlıklı olarak iş sahibi olan bireylerin oluşturduğu küçük yaşam birimleri olduğu görülür. Bu alanlar kariyerinin belli aşamasına gelmiş veya öğrenci evlerini düşünecek olursak kariyerlerinin belli aşamasını tasarlayan, girişimcilik ruhunu oluşturan ekip bilinci için kapalı alanlardır. Neden site değil de yurt sorusuna verilecek cevabın önemi burada ortaya çıkıyor. Öğrenci evlerini bunun dışında tutarak girişim ve kariyer için bireysel yaşam alanlarının belli bir kariyer tercihi yapmış olanların, hedef sapmasının olumsuz psikolojik etkileri olduğu bir yerdir. Bu alanlar mesela iş değişikliğinin normal bir değişiklik olarak değil bir tehdit olarak karşılandığı, kurum içi yükselme olanaklarının hoş karşılandığı dolayısıyla herhangi bir kariyer tercihi noktasında değişikliğin hoş karşılanmadığı, girişim açısından da getirisi belirli, fırsat ve riskleri minimize edecek alanlara örneğin ev, arsa, altın, döviz, lira birikimi, hisselere odaklanılan yerler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Neden site, rezidans evleri değil de bu işe yurtta girişmek gerekir sorusunun cevabının bireysel kullanım alanlarının korumacı, değişiklikleri tehdit olarak algılayan, standartlaştırılmış hayat düzenine ilgi duyan, kalıplaştıran ve kalıbın dışını riskli olarak algılayan yerler olması olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, toplu kullanım alanlarında girişim ve kariyer gelişimini görebileceğimiz alanlar olarak neden üniversite, otel, girişimcilik merkezleri değil de yurt cevabını veriyoruz? Girişim ve kariyer tercihinin otellerde olmamasının sebebi otelin iş kültürüyle değil, tatil kültürüyle oluşturulan bir birim olmasından geliyor. Genelde otele giden insanlar zaten belli bir kariyer tercihi yapmış, belli bir işe girişmiş ve geleceğini kazanmak değil, geleceğine daha pozitif bakabilmek için oteldelerdir.

Üniversite güçlü bir rakip ancak yine de girişim ve kariyer için yeterli olmaması için birçok sebep var. Üniversite teorik alanıdır. Meslek kazandırmaz, bilgi kazandırır ve kişi o bilgiyle mezun olduğunda mesleğini kazanmaya çalışır. Öğrenme talebinin ve gençlik ateşinin enerjisini açığa çıkaran çok az ama kaliteli üniversitelerimiz vardır. Yine de kulüpler ve girişimler noktasında istikrarımız çok düşük durumdadır. Bunun sebeplerinden bazıları derslerin yoğunluğu ve kulüp görevlerinin krediyle ödüllendirilmemesi, hedef belirsizliğiyle birlikte gelen enerji kaybı, yeterli düzeyde fonlanmama sorunları gibi meseleler görülebilir. Girişimlerdeyse sorun yine ders yükü. Bu yük öğrencileri tercihlerin alternatif maliyetleriyle ilgili sorgulamaya itmektedir. Dolayısıyla alternatiflerin göz ardı edilmesi öğrencileri yeni bir arayışa değil belli başlı kurumlara itmektedir. Bu yeni arayışlardan kasıt sadece girişimcilik değil, mesela yapay zekâ mühendisliği gibi başka alanlarda olabilmektedir. Öğrenci büyüklüğü, istihdamı, itibarı, piyasada belirli bir yeri ve bilinirliği olan alanlara yönelmektedir. Bu da inovatif düşünceyi, karar verme algısını ve örüntü tanıma yapısını daraltmaktadır. Girişim merkezlerinin belli başlı kurumlarla ilişkileri çok güçlü ama yurdun ulaşım ve ekipleşme becerisi çok daha fazla. Bir fikri olanın karşılaşacağı temel sorunlar sermaye, ekip, tecrübe ve istikrar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekip ve istikrar konusunda girişim merkezleri sermaye ve tecrübe edinme konusu kadar aktif olamamaktadır.

1.1-Yurdun Avantajı Nedir?

Dünyadaki yurtlara baktığımızda fiziki mekânın öğrenciye uygun tasarlandığını görmekteyiz. Öğrenci mesela MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) yurtlarında kendi kariyer ve proje tercihini istekli bir şekilde yönlendirebilmekte, kapısına ilan asıp veya sosyal medyadan ekip arkadaşı bulabilmektedir. Zuckerberg’in yurt odasında gerçekleştirdiği facemash girişimi buna bir örnektir. Fakat yurtlarda böyle bir gelişim süreci için oluşturulmuş sistem yoktur. Ticari, ideolojik, sosyal programlar ağırlıklı olarak uygulanmaktadır. Kariyer ve girişime öncülük eden bir sistem görülmemektedir.

Bunun yanı sıra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileriyle ilgili yapılan bir incelemede öğrencilerin ders başarı notlarının barınma şekline göre ortalama değerleri sırası ile şöyledir: Ailesi ile beraber 53.82, bir yakını ile beraber 55.34, arkadaşları ile evde 48.20, resmi yurtta 55.70 ve özel yurtta ise 53.86 olarak bulunmuştur. En yüksek ortalama ders başarı notu resmi yurtta barınma şeklinde bulunmuştur. En düşük ortalama ise arkadaşları ile evde barınma şeklinde hesaplanmıştır (Arpacık ve Çelik, 429). Yine farklı standartlarda yurtta kalan öğrencilerin başarısına şart ve koşulların araştırıldığı makaleye göre standardı yüksek yurtta kalan öğrencilerin akademik başarılarının genel yurtlarda kalan öğrenci akademik başarısına göre daha yüksek olduğu ve çalışma kapsamındaki fakültelerin hepsinde (Eğitim, Orman ve Fen Edebiyat Fakülteleri) aynı eğilimin bulunduğu tespit edilmiştir (Yıldırım, 40). Yurdun avantajlarına barınma temelli yaklaşımların yanı sıra organizasyonel yaklaşımlarla, Girişim ve Kariyer Yurdu sistemini de dâhil ederek katkı yapacak olursak aşağıdaki maddeleri sıralayabiliriz:

1-Yurdun avantajı nedir diye sorduğumuzda akla ilk başta öğrenci gelmektedir. Öğrenci kariyer tercihini bir risk olarak algılamaz, zaten onu kazanma sürecindedir. Dinamik, başarıyı arayan ve ulaşmaya çalışandır. Öğrenci diğer yaş gruplarından ve meslek tercihi yapmış insanlardan bu yönüyle ayrılır.

2-İkinci olarak bireysel alan ile toplu kullanım alanının birleştiği yer olmasında yatar. Bir yurtta birçok disiplinden öğrenci hem çalışma ortamını hem de barınma ortamını birleştiren bir yerde bulunmaktadır. Yurt çalışma ortamı avantajı yönüyle bireysel yaşam alanlarına, çalışma alanı olarak da barınma alanı olmasıyla fark atmaktadır.

3-Üçüncü olarak -bu şu an girişim ve kariyer yurdu olmayan yerlerin dezavantajı olarak da görülebilir- öğrenciyi tanıyabileceğiniz, kariyer hedeflerini ve bu hedeflere ulaşması için gerekenleri anlayabileceğiniz bir yerdir. Yeni alanlara yönlendirmelerin yapılabileceği bir yerdir. Yeni alanlar dediğimizde girişimcilik ön plana çıkmaktadır. Yurt ekipleşme ve istikrar açısından çok büyük bir fırsattır. Multi-disipliner bir ortam vardır. Yurt bir ekibin kurulması için bu ihtiyacı karşılar. İstikrarlıdır çünkü ekip üyelerinin hepsi yurtta barınmaktadır.

4-Dördüncü olarak zaman çok önemli bir unsurdur ve ön plana çıkmaktadır. Yurtta kalan öğrencinin hayatının üçte ikisi yurtta geçmektedir. Atıl ve değerlendirilmeyi bekleyen zaman dilimi çok fazladır. Bu zaman diliminin hayallerini gerçekleştirdiği bir projede değerlendirildiğini düşünsenize! İstediğiniz zaman toplanabiliyorsunuz, istediğiniz zaman dağılabiliyorsunuz. Ekip arkadaşınız sizin hemen yanınızda. Bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Bunun için hiç zaman kaybetmenize gerek yoktur.

5-Beşinci olarak ulaşım meselesi ön plandadır. Öğrenci hayatına okul ve barındığı yer arasında fazladan bir mekân katmak istememektedir. Bu da ya okula ya da barındığı yere ağırlık vermesine sebep olmaktadır. Burada barındığı yerle üniversitesinin imkânlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Yurdun imkânları öğrencilerin mezun olmadan önce uzman olmaları, iş sahibi değil işletme sahibi olmaları, hayatlarını kazanmalarının yanı sıra hayallerini gerçekleştirecekleri, teoriyi pratiğe dönüştürebilecekleri, derslerin yanı sıra projelerin peşinden gidebilecekleri bir ortam olarak kurgulanırsa ulaşım avantajından üst düzeyde istifade edecektir.

1.2-Neden Girişim ve Kariyer?

Yukarıda ifade edilen makalelerde yurdun başarı oranı olarak öğrencinin diğer barınma alanlarına üstünlüğünü ve girişim ve kariyer konusunda da bireysel ve toplu kullanım alanlarına üstünlüğünü ifade ettik. Bu ortaya çıkarılmamış bir enerji çeşididir ve bir yurdun sadece fiziki bir yapı olarak görülmemesi hususunda oluşabilecek fırsatlar gözler önüne serilmiştir. Burada kısaca şunu diyorum: Yurtlar birer uzay mekiği olabilir, yeter ki siz inanın!

Peki, neden girişim ve kariyer sorusunu cevaplayalım. Mart 2019’da işsizlik TÜİK verilerine göre %14.1 ve genç işsizliği %25.2’ydi. Bu verilere büyüme oranlarına eşlik etmeyen ve endüstrileşmeye rağmen gittikçe azalan kişisel gelir endeksini de eklememiz gerekiyor. Ek olarak insan istihdam ve hareketliliğine yeni teknolojilerin yanı sıra yeni işler ortaya çıkartmazsak oluşabilecek tehditleri göz önünde bulundurursak sorunları görmenin, çözümler sunmadığımız süreç için sorunun bir parçası olduğunu anlamış oluruz.

GEM (Küresel Girişimcilik Endeksi)’in Türkiye için hazırladığı raporda Türkiye’nin girişimci potansiyeli bölgeler ve cinsiyet bazında değerlendirilmiştir. Potansiyel girişimciler açısından Türkiye %52,7 oranıyla ABD’den hemen sonra yer almaktadır. Girişimciliği kariyer seçeneği olarak görenlerin oranı Türkiye’de %75,13 ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ardından gelen ülkeler sırasıyla Rusya, Çin, A.B.D., Yunanistan, Almanya olarak gelmektedir (Bilginer, 35).

Bu sebeple girişim ve kariyer diyoruz. Kariyer dememizin sebebi piyasanın eğitsel ve deneyimsel olanaklarının oldukça kısıtlı olması ve tecrübeli eleman istihdam etme düşüncesidir. Buna mezun olmadan önce uzman olmak, iş sahibi değil işletme sahibi olma, teorinin yani sıra pratiğin, hayalin yani sıra gerçeğin, üniversitenin yani sıra projelerin peşinde koşarak karşı koyabiliriz.

İşsizliğin en büyük düşmanı girişimci ruhtur. Girişimci ruha insanlara, devletlere karşı konumumuz için değil, makinelere karşı konumumuzu korumak ve ilerletmek için de ihtiyaç duymaktayız. Bunun için dikkat etmemiz gereken ve bizi yeni teknolojilerden ayıran üç unsur var: Karar verme, örüntü tanıma ve inovatif düşünce. Bu üç unsuru uygulayabileceğimiz tek alanda girişimciliktir.

Girişim ve kariyer kavramlarının yurda eklemlenme düşüncesi yukarıdaki araştırmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz uygulama sayesinde performans ve verimini gözler önüne sermiştir. Bu konuya sonuç kısmında daha detaylı bir şekilde değinilecektir.

2. BAŞLAMAK EN İNOVATİF FİKİRDİR: PEKİ NASIL?

Bu bölümde öncelikle Girişim ve Kariyer Yurdu’nun sosyal organizasyonunun oluşturulması için fiziki ve idari yapının nasıl hazırlanması gerektiği hususunda bir giriş yapılacaktır. Ardından Girişim ve Kariyer Yurdu sosyal organizasyonunun oluşturulması için gereken süreç aşama aşama ifade edilecektir.

İdare öğrenciyi tanır ve öğrenciyle ilişkisini hedeflediği kariyer ölçüsünde ilerletir, sosyal organizasyon öğrencinin ulaşmak istediği hedeflere göre yapılandırılır ve fiziki organizasyon oyun hamuru gibi öğrencinin taleplerini gerçekleştirebileceği bir yer haline gelir.

2.1. Fiziki Organizasyon

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurtlar Yönetmeliği’nde belirttiği temel esaslar bulunmaktadır. Burada yurdun hangi çerçevede kurulması, yürütülmesi ve barınma hizmeti vermesiyle ilgili yurdu işleten, idaresi ve öğrencilerle ilgili ayrıntılara yer verilmektedir.

Bunun yanı sıra sosyal organizasyonu sürdürmemiz için sosyal organizasyonlarımıza alan açmamız ve ihtiyaçları karşılamamız gerekmektedir:

1-Muhabbet alanı: Her katta öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girebilecekleri muhabbet alanı (bu alanın kattaki okudukları bölüm veya alan yoğunluğuna göre konusu oluşturulmalıdır).

2-Eğitim Alanı: Öğrencilerin birbirlerine vereceği eğitimlerle ilgili alan bulunmalıdır.

3-AR-GE ve Atölye Alanı: Öğrencilerin teoriyi pratiğe, fikri prototipe çevireceği alan bulunmalıdır.

4-Öğrencilerin ilgilendikleri konulara ve yurtta kuracakları ekiple girişecekleri fikirlere göre en azından temel araç ve gereçlerin sağlanması.

5-Toplantı salonu: Belli öbeklerin toplanabileceği toplantı salonunun bulunması.

6-Girişim ve Kariyer ekosisteminin öğrenci potansiyeline göre haberdar edilmesi için pano, afiş gibi hizmetlerin hazırlanması. Girişimlerin, prototiplerinin ve öğrenci çalışmalarının bir müzesi olması

2.2. İdari Organizasyon

Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurtlar Yönetmeliği’nde idarenin kapasiteye göre sayısı, görevleri, öğrenciyle ilişkisi belirtilmiştir. Bunların yanı sıra bu kısımda idari organizasyonun Girişim ve Kariyer Yurdu’na yönelik işlevleri belirtilecektir:

1-İş bölümü gayet net bir şekilde yapılmalıdır.

2-Öğrenciye göre kariyer ve girişim yönlendirmesi için idare gerekli özel sektör-akademi-kamu irtibatını sağlamalıdır. Bu konuda donanımlı olmalıdır. Öğrencilerin kariyer mülakatında sunduğu verilere uygun sunabileceği veri havuzunu oluşturmalı ve güncel tutmalıdır.

3-İdare girişim ekosistemiyle irtibatta olmalıdır. Fikirden ürüne ulaşana kadar öğrenci etkileşiminden doğan projelere mentör-koordinatör-uzmanlar atamalıdır. Takımların dışarıdan (geçmiş yurt öğrencileri de olabilir) danışmanları olmalıdır.

4-İdare fiziki ve idari organizasyonun yanı sıra Girişim ve Kariyer Yurdu sistemini yürütmeli ve yurdu bu sisteme entegre etmelidir. Girişim ve Kariyer Yurdu süreçlerini yönetmeli ve titizlikle sürdürmelidir.

5-İdare sadece yapının ve yapının öğrenciye sunduğu temel ihtiyaçların idaresinde değil, öğrencileri de hedeflerine ulaştırmada da liderlik anlayışını benimsemelidir.

6-İdare teşkilat görevlendirmesini kariyer ve girişimcilik, eğitim, iç ve dış etkinlikler diye en az üç alana ayırmalıdır. Teşkilat, girişim ve kariyer yurdu yürütme sürecinde idareye yardımcı olmalıdır.

2.3. Sosyal Organizasyon

Burada idarenin Girişim ve Kariyer Yurdu sistemini nasıl fiziki yapıda yürüteceğine ilişkin süreç aşama aşama ifade edilecektir.

  1. AŞAMA: KARİYER MÜLAKATI (KEŞİF SÜRECİ)
https://www.16personalities.com/

Lider idareci bu mülakatı webform aracılığıyla yapabilir. Tüm barınan öğrencilere bu mülakatı gerçekleştirmelidir. Toplanan veriler ışığında onları kategorize etmeli ve yetenekler-hobileri olan kişileri eğitimci-mentör-koordinatör-danışman-teşkilat havuzuna dâhil etmelidir ve yetenek edinmek isteyenlerin istediği yeteneklere ulaşmasını bu öğrencilerin sağlayacağı şekilde yönetmelidir. Öğrencilerin ne olmak istediklerine göre karşılıklı görüşmelerle oldukları kişiyi olmak istedikleri kişi haline getirecek projelendirme faaliyetine başlanmalıdır. Bu verilere göre kurumsal bağlantılar sağlanmalı, etkinlik havuzları oluşturulmalı ve yurt, öğrencinin oyun hamuru haline gelmelidir. Oyun hamurundan kasıt öğrenci portföyüne göre şekillenebilen bir yurt olmasıdır. Beşinci adım olarak ortak hedef ve yetenekleri olan öğrenciler birbirleriyle tanıştırılmalıdır. Altıncı adımda idare kariyer ve gelişim sürecinde öğrencilerin aylık periyotta hedeflerine ne kadar ulaştıklarının, seçtikleri meslek gruplarına dair ne kadar uzmanlaştıklarının takibinde olmalıdır.

2. AŞAMA: GELECEĞE ÇAĞRI ya da MUHABBETİN İNTEGRALİNİ ALMAK

i)ÇAĞRI TOPLANTISI: Günümüz yurtları öğrencilerin barındığı, temel ihtiyaçlarının karşılandığı, eğitim dönemince fiziki kaynakların sağlandığı ve belirli yerlere göre de görüşlerin aktarıldığı ve küçük kariyer faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerdir. Öğrencilerin, yurtların, idarenin gördüğü budur fakat yurtların farklı bir potansiyeli vardır. Bunu öğrencinin görmesi gerekir.

Eğer dikkate alınırsa yurt öğrencinin hedeflerine ulaşma çabasının ürüne dönüştüğü yer olabilir ve iddia ediyorum ülkenin çarklarını döndüren ana sütunlardan biri olabilir çünkü muazzam bir yurt potansiyelimiz var. Burada yapılması gereken öğrencilere bir şeyler ifade etmek değil, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir birim haline gelmektir.

İşte bunun için idare öğrenci kapasitesi, potansiyeli ve verileri ışığında genel bir toplantı da şu çağrıyı yapmalıdır.

Apple CEO Steve Jobs (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

‘ ‘ ‘Arkadaşlar neyi bekliyoruz? Bir şeyler öğrenmeyi mi? Yapmaktan daha iyi bir öğrenme yolu mu var? Gelin beraber öğrenelim. Öğrendiklerimizi bir ürüne dönüştürelim. İlgi alanlarımızı projelendirelim. Siz geleceksiniz. Gelecek bekleyerek gelmeyeceğine göre biz ona yürüyeceğiz. Yarın olmak istiyorsan şimdiye asılı kalma! Harekete geç. Burada yapacağız…

Yurtta mı diye sorabilirsiniz. Evet, evet tam burada. Üreteceğiz. Kendimizi ifadeyi bir ürüne ve bir etkiye dönüştüreceğiz. Bir yolculuğa çıkacağız: Kendimizi keşif ve kendimizi ifade eden bir ürün vermenin yolculuğu…

Şaşırmayın Allah aşkına! Her şey ekiple başlar. Gelin başarmak istediğiniz şey üzerine eğilelim, ekip haline gelelim, kararlar alalım ve bir ürüne dönüştürelim. Arkadaşlar yapabiliriz. Ben bize inanıyorum. Sizden tek istirhamım size olan inancımı kendinize doğrultmanız. Gelin birlikte yapalım. Neyi istiyorsanız bana söyleyin. Dünyayı yerinden oynatalım. Bütün ihtiyaçlara, kötülüklere, olumsuzluklara hep beraber karşı koyalım. Dünyayı beraber daha güzel bir yer haline getirelim.’ ’ ’

ii) TALEPLER GELMEYE BAŞLAR: Oyun yapacağım, yazılım, bir simülasyon eğitimi yapalım vb. Gelsin fikirler. Senin de fikirlerin var. Artık ekipler kuruluyor yavaş yavaş. Ekip yapıları kuruluyor. İnsanlar semaver geceleri, muhabbet ortamları yoluyla birbirlerine, hedeflerine ve geleceklerine kaynaşıyorlar.

Öğrencilerin hayalleri, fikirleri ve projeleri veri ortamına aktarılır ve incelenir. İdarenin de isteksiz kalabalıkları harekete geçirecek hayal, fikir ve projeleri sunmaya hazır olması gerekmektedir. Talepler ulusal ve global yarışmalar hedeflenerek gerçekleştirilirse daha kalıcı olur. Araştırması talepler toplandıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Fikirler de yarışmalar doğrultusunda öğrenci tarafından sunulabilir. Bu süreç karşılıklı veya dijital ortamlarda da gerçekleştirilebilir.

3. AŞAMA: BİZ BENDEN ÖNCE GELİR

Fikirler, projeler, etkinlikler netleştirilir. Teşkilat gözleme, denetleme ve düzenlemeyi gerçekleştirir. Fikir sunan girişimci ruhlu arkadaşlarımız -danışman, mentör veya lider- proje koordinatörü olurlar. Fikir sunan arkadaşımızın liderlik vasfı yoksa yanına lider ruhlu arkadaşlarımız verilir.

Teamwork

Yurtta ve üniversitelerde yurt öğrencileri vasıtasıyla çağrıya çıkılır. Ekipler toplanır. Ekipler kurulan fikrin ürüne dönüşmesi için gereken organizasyon yapısında kurulur.

İdare destekler, organizasyon gezileri vs. konularında arayışa çıkar. Zaten bunun için hazırlığı vardır şimdi mesele özel bir şekilde öğrenci potansiyeline göre arayışa çıkmaktır.

Artık biz, benlerin ortak hedefe yönelmesiyle benlerin toplamından daha fazlasına tekabül eder.

       4. AŞAMA: 1 1000’DEN BÜYÜKTÜR

Girişim ve Kariyer Yurdu sisteminin temelinde aslında üç unsur yatmaktadır:

1-Kendindeki Artı ile Başkasının Eksiklerini Gider: Herkes böylelikle eksiklerini giderebileceği bir yolculuğa çıkar.

2-Zamanını Boşa Harcama: Yurtta geçirilen ortak zaman diliminden diğer yapılardan daha fazla enerji açığa çıkmaktadır. Herkes olduğu yerde rahat bir şekilde kendisini ifade edebilir.

3-Ekip Ruhuna İnan: Biz benlerin toplamından daha da fazlasını ifade eder.

4-Yeni Şeyler Söyle: Dünyayı daha iyi, güzel, hızlı, verimli ve faydalı bir ürün veya etkiyle değiştir. Her zaman söyleyebilecek daha yeni bir şey mutlaka olacaktır.

Herkes kendisindeki artıyla diğerlerinin eksikliğini tamamlayacak ve bu da; kazan-kazan durumunu ortaya çıkaracaktır. Yetenekleri olanlar yetenek talebinde bulunanların eksiklerini gidermektedir. Projeler kurulmuştur. Eksiklikleri giderilenler projelere yavaş yavaş hazırlanmaktadır. Herkes herkese fayda sağlamakta, biri bir diğerinin tamamlayıcısı olmaktadır.

Ekip bilincini bu safhada yerleştirmek tüm bilim dallarında, kamusal veya özel hayatta, aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde mezun olmadan önce uzman olmak, iş sahibi değil önce işletme sahibi olmak, teorinin yani sıra pratiğin, hayalin yani sıra gerçeğin, üniversitenin yani sıra projelerin peşinden gitmek süreci tüm hızıyla sürmektedir.

İdarenin teşkilat, eğitimciler, koordinatörlerle haftalık olarak iletişim halinde olması gerekmektedir. Ayda bir genel bir girişimcilik ve kariyer konusunda uzman konferansı düzenlenmelidir.

Fiziki ve idari organizasyonun dikkatlice uygulanması, sosyal organizasyonun dört aşamasının gerçekleştirilmesi sonucunda artık ülke ekonomisinin katalizörü, hayallerin uçan halısı, fikirlerin uzay mekiği haline gelmiş durumdasınız. Bu şekilde insanlar yarını beklemeyecek, yarını bugüne yaklaştıracaklardır. Kendinizi adeta bir bilimkurgunun içerisinde hissedeceksiniz. Sizi yorucu olmasının yanı sıra keyifli bir süreç beklemektedir.

SONUÇ

Bunu deneyimlediğimiz Girişim ve Kariyer Yurdu sisteminde Gökbörü Savaşan İnsansız Hava Aracı Takımı ve Simurg Drone Takımı’yla gökyüzüne çıktık. Levent Scooter takımıyla yolları arşınlayacağımız kısa mesafe araç üretim sürecine girdik. Hightonetech takımıyla kulaklarınıza misafir olmak için işitme cihazı takımı kurduk. Yurdum İnsanı dergisiyle yurt öğrencilerinin dergisi olduk. Pardus Roket Takımı kurduk. Mimarlarımız Arcbazar projeleriyle gelişimlerini sağlarken mezun olmadan önce işlerinin erbabı olacaklar. Moga takımımız insanlığımızın sesi oldu ve farklı bir konferans platformu geliştirdik, Sivil Toplum ekibimiz öğrencilerimizin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Öncü projemizle daha genç olanlarımıza tercihlerine göre bölüm ve kariyer tanıtımı gerçekleştirildi. Gelecek sene ki programda öğrenci portföyü öngörülerek İnsani İnovasyon Komisyonu kurularak Türkiye’de hiç üzerine düşülmemiş Nükleer Füzyon Enerjisi konusunda araştırmalar yapılacak ve her ay bir inovasyon yarışması yapılarak ihtiyaç duyulan alanlarda fikir veritabanı oluşturulacaktır. Küllük Kahvesi film üretim çalışmaları başlayacaktır. Yurdun mezun ettiği öğrenciler kariyer ve girişim yolculuğunda mevcut öğrencilere tecrübe aktarımı gerçekleştirecektir. Mezun olmadan önce uzman olmak, is sahibi değil işletme sahibi olmaları için, teorinin yani sıra pratiğin, hayalin yani sıra gerçeğin, üniversitenin yani sıra projelerin peşinde gideceğimiz bir yolculuğu gerçekleştirdik.

Her öğrencimiz kendisindeki artıyla diğerinin eksiğini gidermeye çalıştı. Arduino, Autocad, Solidworks, Speakingclub, Illustrator eğitimleri öğrenciler tarafından öğrencilere verildi. Bizden daha genç arkadaşlarımıza 60 kişi eğitim götürdü ve ortaokul öğrencilerine etüt yaptı. Herkes çeşitli etkinlik, aktivitelerde görev aldı ve faydalandı. Herkes, herkes için emek verdi ve ortaya müthiş bir bilgi aktarımı potansiyeli çıktı.

Birbirimize inandık ve hep beraber zannettiğimizden daha fazlası olduğumuzun farkına vardık. Herkes dünyaya etki etmenin ve üretmenin adımlarını atmaya başladı. Hep beraber bu yolda bir şeyler öğrendik; başarısızlığı, deneyimi, üretmeyi, başarmayı, çalışmayı, ekip olmayı, yürümeyi, çakıl taşlarına takılmayı. Ve yolun başında olduğumuzu bilmek bizi daha da heyecanlandırıyor.

***

Her yapının fiziki, siyasi, ekonomik, sosyal bir ihtiyacı karşıladığı gibi değer odaklı bir hedefi de olmalı. Katma değerin yanı sıra anlam da üretebilmeli. Girişim ve kariyer konusunda keşfedilmemiş bakir bir toprak var. Buradan muazzam bir enerji açığa çıkabilir. Bu birimler aslında ilk düşündüğümüzde hiç aklımıza bile gelmez. Hâlbuki detaylı bir şekilde araştırıldığında yurtlar bu noktada diğer yapı ve kurumlardan daha da avantajlıdır. Çünkü hedef kitlesi gençtir, kurulan ekipler yurtta kolay dağılmazlar, insanların ayırabilecekleri vakitleri kendileri tayin edebilirler ve herkesin başkasına fayda sağlayabileceği yetenekleri vardır.

Ve daha da önemlisi gelecekte herkes girişimci olmayacak ama herkes inovatif bir sorunun cevabını vermek zorunda olacak çünkü makinelerden iş sahasında bizi farklı kılacak üç önemli unsur şunlardır:

*Karar alma

*İnovatif düşünce

*Örüntü tanıma

Yurtlar ihtiyacımız olan multi-disipliner ve inter-disipliner çalışmalar için inanılmaz bir yer. Farklı fikirlerin ortaya çıkması için içeride inanılmaz bir network imkânı var. Herkes karar almayı öğrenebilecek kadar bir şeylerin içerisinde olabilecek. Başlangıçta buna hiç kimse inanmıyordu ama herkesin inanmama sebebinin daha çok şaşırmak istemeleri olduğunu biliyorum.

KAYNAKÇA

Bülent Çelik; Rafet Arpacık, ‘‘Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Barınma Koşullarının Ders Başarıları Üzerine Etkisinin Biyometrik Analizi’’, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,  38(3): 417-432, 1991, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/11/601/7702.pdf, (ET: 17.07.2019).

Fatma Gül Bilginer, ‘‘Küresel Girişimcilik Endeksi Çerçevesinde Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi:  Teorik Bir Bakış Açısı’’, International Congress of Management Economy and Policy – ICOMEP, 26-27 Kasım 2016, https://dergipark.org.tr/download/article-file/323472, (ET: 18.07.2019).

Karadeniz, E. E., (2014), “2013 ve 2014 verileriyle Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik”, GEM 2014.

Tamer Yıldırım, ‘‘Farklı Standartta Yurtta Barınan Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması’’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi, 35(1), 31-44, 2016, file:///C:/Users/Ali/Downloads/5000149301-5000438555-1-PB%20(1).pdf, (ET: 17.07.2019).

%d blogcu bunu beğendi: