Toplum

Dijital Dünyada Organizasyonların Başarısındaki Ana Faktörler

EY tarafından yayınlanmış olan raporda,  dijital dönüşüm ile değişen iş yapma biçimleri ve geliştirmeleri gereken yetkinler ele alınmaktadır. Dijital dönüşüm ve insan platformu takipçileri için raporda öne çıkan konu başlıklarını derledik.

Günümüzde internetin getirdiği avantajla, tüketiciler şimdiye kadar hiç olmadığı kadar bilgili ve kişiselleştirilmiş çözümlere talep etmektedirler. Bu nedenle organizasyonlar “deneyim mühendisliği” ile müşterilerine özel değer önerileri sunabilecekleri modeller oluşturmaya çalışmaktadırlar.

Geçmişte iş süreçleri kurum içinden dışarıya doğru oluşturulurken, artık dışarıdan yani müşteriden içeriye doğru deneyim tasarlayabilmek adına, organizasyonel ve zihinsel dönüşüm faaliyetleri yürütülmektedir.

Teknolojik değişimin önemini küçümseyen şirketler geçmişte de örneklerini gördüğümüz gibi yok olmaktadırlar. Bu nedenle organizasyonlar;

  • Mevcut iş modellerini
  • Sundukları müşteri deneyimini
  • Operasyonel süreçlerini

gözden geçirerek, dijital tüketicileri kazanabilmek için yeni dijital yetkinlikler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Kendilerini yeniden şekillendirerek, farklılaştırılmış dijital müşteri deneyimi sunma yönünde çalışmalar yürütmektedirler. Ayrıca artık müşteriler sadece sektör içindeki oyuncuları birbiri ile kıyaslamıyor, sunulan en iyi deneyim üzerinde beklentisini şekillendiriyor. Bu nedenle kurumların artık sadece kendi alanındaki gelişmeleri takip etmesi yeterli olmuyor.

Hızla değişen trendlerin olduğu dünyada, “bilinmezlik” için detaylı iş kuralları ve politikalar belirlemek çok zor ve bu dünyada risk de potansiyel kazanç da çok yüksek.  Etkin bir şekilde operasyonel modellerini değiştirebilecek esnekliğe sahip kurumlar kazançtan önemli pay alacaklar. Dönüşüm için hizmet, süreç, organizasyonel yapı, rol ve sorumluluklar gibi birçok uygulamanın yeniden kurgulanması gerektiriyor.

Tuğla – harç modelinde tekrarlayan aktivitelerden oluşan linear süreçler, bilgi temelli işlerde yetersiz kalıyor. Doğru insan, süreç ve teknoloji bileşiminden oluşan iş modelleri ile değişen hedeflere ve ihtiyaçlara uyum sağlayacak çeviklikte yapılar gerekiyor. Tak-çalıştır (plug and play) metodu ile deneysel faaliyetlere imkan verip, gerçek zamanlı öğrenme ile kendini sürekli geliştirebilen kurumsal mimari çözümleri ile ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşılabilir.

Endüstriyel devrim sonucunda oluşan lineer iş akışlarında kişilere görev atanmaktaydı. Artık en iyi iş çıktısını minimum maliyet ile sunacak ekipler ve dinamik iş gereksinimlerini karşılayabilmek için gerçek zamanlı görev atanabilecek yapıların oluşturulması gerekiyor.

Günümüzde operasyonel işler otomasyona kaydıkça daha çok kişi karar alma süreçlerine dâhil olacak ve bizler kendi kendilerini organize edebilen, disiplinler arası ekipler ile çokça karşılaşmaya başlayacağız.

Özetle;

  • Değişen iş ihtiyaçlarına adapte olabilecek esnek ve çevik iş modelleri geliştirme
  • Yapılan hataları sahiplenip, gerekli düzenlenmeleri yapabilme
  • Geleceğe uymayan iş modellerini öldürebilme

cesaretine sahip olma dijital dünyada başarılı organizasyonlar oluşturmanın temel anahtarı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

One thought on “Dijital Dünyada Organizasyonların Başarısındaki Ana Faktörler”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: