Toplum

Geleceğin Teknoloji Trendleri 1 – Yapay Zeka

“Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek?” sorusu çokça tartışılıyor. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü fizikçi Stephen Hawking ve dünyaca tanınan birçok isim bu konuda farklı görüşlere sahipler. Dijital Dönüşüm ve İnsan Platformu olarak bizler de geleceğin dünyasını şekillendirecek yapay zeka teknolojisini araştırıp, bulgularımızı ve yorumlarımızı sizlerle paylaşmak istedik.

Yapay zeka; insan zekası gerektiren karmaşık problemlerin programlanarak, bilgisayarlar/makineler tarafından yapılabilir hale gelmesini sağlama işine verilen genel isimdir. Yapay zeka başlığı altındaki öne çıkan çalışma alanları şunlardır;

Makine Öğrenmesi (Machine Learning)

Algoritmalar aracılığıyla büyük veriyi analiz ederek, verilen görevi yerine getiren ve zaman içinde veriden öğrenerek daha iyi sonuçlar üreten sistemlerdir. Uzmanlar gerçek zamanlı makine öğrenmesi (real time machine learning) alanında  sürekli gelen işlem verileri aracılığıyla, algoritmik modelin gerçek zamanlı olarak kendisini güncellemesi için çalışmalar yürütmektedirler. Bu teknoloji, eş zamanlı olarak birçok dile simültane tercüme yapılması gibi birçok inovasyona -ticari değer bulabilecek yeniliğe- imkan sağlayacaktır. 

Robot (Bot)

Müşteri hizmetleri, şikâyet yönetimi gibi belirli görevleri otomatize etmek için tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Web sitelerindeki sohbet robotları, büyük organizasyonların kurum içi destek/bilgilendirme robotları günümüzdeki yaygın uygulama alanlarındandır.

Doğal Dilde Anlama (Natural Language Understanding)

Sosyal medya, internet siteleri gibi yoğun kullandığımız mecralarda oluşturduğumuz doğal dilimizin yani yapılandırılmamış verinin sayısallaştırılması ve anlamlandırılması üzerine yapılan çalışmalardır.

Dijital Asistan (Digital Assistants)

Semantik ve doğal dil işleme (Natural language processing) teknikleri kullanılarak, sözel veya görsel olarak ihtiyacınız olan bilgiyi sizinle paylaşan, bazen ihtiyacınızı dile getirmeden fark ederek aksiyon alan uygulamalardır. Alexa, Siri, Cortana gibi dijital asistanlar yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. CEO’lar, dijital asistanları üst yönetimdeki yeni genel müdür yardımcıları olarak tanıtmaya başladılar bile. 5G teknolojisi ile birlikte yaygınlaşması beklenen nesnelerin interneti ile dijital asistanlar tüm araçların/makinelerin yönetiminde rol alacağından CEO’ların sağ kolu olmaları da beklenmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: